مرجع IELTS کمبریج (1-15)

آخرین به روز رسانی در تاریخ 11 آذر 1399

در این مطلب، مجموعه 15 جلدی کتاب‌های IELTS کمبریج به همراه فایل صوتی برای دانلود ارائه شده است.

Cambridge IELTS 1

Cambridge IELTS 1 (PDF) – Download

Cambridge IELTS 1 (Audio) – Download


Cambridge IELTS 2

Cambridge IELTS 2 (PDF) – Download

Cambridge IELTS 2 (Audio) – Download


Cambridge IELTS 3

Cambridge IELTS 3 (PDF) – Download

Cambridge IELTS 3 (Audio) – Download


Cambridge IELTS 4

Cambridge IELTS 4 (PDF) – Download

Cambridge IELTS 4 (Audio) – Download


Cambridge IELTS 5

Cambridge IELTS 5 (PDF) – Download

Cambridge IELTS 5 (Audio) – Download


Cambridge IELTS 6

Cambridge IELTS 6 (PDF) – Download

Cambridge IELTS 6 (Audio) – Download


Cambridge IELTS 7

Cambridge IELTS 7 (PDF) – Download

Cambridge IELTS 7 (Audio) – Download


Cambridge IELTS 8

Cambridge IELTS 8 (PDF) – Download

Cambridge IELTS 8 (Audio) – Download


Cambridge IELTS 9

Cambridge IELTS 9 (PDF) – Download

Cambridge IELTS 9 (Audio) – Download


Cambridge IELTS 10

Cambridge IELTS 10 (PDF) – Download

Cambridge IELTS 10 (Audio) – Download


Cambridge IELTS 11

Cambridge IELTS 11 – Academic (PDF) – Download

Cambridge IELTS 11 – General (PDF) – Download

Cambridge IELTS 11 (Audio) – Download


Cambridge IELTS 12

Cambridge IELTS 12 – Academic (PDF) – Download

Cambridge IELTS 12 – General (PDF) – Download

Cambridge IELTS 12 (Audio) – Download


Cambridge IELTS 13

Cambridge IELTS 13 – Academic (PDF) – Download

Cambridge IELTS 13 – General (PDF) – Download

Cambridge IELTS 13 (Audio) – Download


Cambridge IELTS 14

Cambridge IELTS 14 – Academic (PDF) – Download

Cambridge IELTS 14 – General (PDF) – Download

Cambridge IELTS 14 (Audio) – Download


Cambridge IELTS 15

Cambridge IELTS 15 – Academic (PDF) – Download

Cambridge IELTS 15 – General (PDF) – Download

Cambridge IELTS 15 (Audio) – Download


امتیاز شما به این مطلب؟

1 >----------------------> 5