ارسال نتایج اپلیکیشن‌ها

  • اطلاعات مربوط به اپلیکیشن‌های خود را می‌توانید در فرم زیر وارد نمایید تا سایر دانشجویان نیز بتوانند برآوردی از وضعیت اپلیکیشن و شانس پذیرش خود به دست آورند.
  • ثبت تمام فیلدها الزامی نیست. اما تکمیل دقیق‌تر و کامل‌تر فرم، کمک بهتر و بیشتری به سایر متقاضیان خواهد نمود.
  • فیلدهای الزامی، با علامت نارنجی مشخص شده‌اند. سایر فیلدها را درصورت عدم تمایل به ثبت، می‌توانید رها کنید.
  • لیست نتایج را می‌توانید در این‌جا مشاهده نمایید.


-------------------------------------------

اطلاعات مربوط به اپلیکیشن

-------------------------------------------

.

.

.

نوع و میزان فاند

ددلاین (۰۲/۰۲/۲۰۲۰ اگر Rolling است)

تاریخ باخبرشدن

نحوه باخبرشدن

.

ادوایزر، ارتباط قبلی با استاد، یا مصاحبه

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

----------------------------------------------------------------------

اطلاعات مربوط به سابقه‌ی تحصیلی (غیرالزامی)

----------------------------------------------------------------------

کارشناسی - محل تحصیل

کارشناسی - رشته

کارشناسی - معدل از ۲۰

کارشناسی - معدل از ۴

.

ارشد - محل تحصیل

ارشد - معدل از ۲۰

ارشد - معدل از ۴

مقاله و کتاب

-------------------------------------------------------------------

اطلاعات مربوط به آزمون‌های زبان (غیرالزامی)

-------------------------------------------------------------------

TOEFL/IETLS Overal

Reading Score

Listening Score

Speaking Score

Writing Score

.

GRE General - Quant

GRE General - Verbal

GRE General - Writing

-----------------------

سایر توضیحات

-----------------------

برای ویزا هم درخواست داده‌اید؟ ثبت نتیجه‌ی درخواست ویزا