ارسال نتایج اپلیکیشن‌ها

 • اطلاعات مربوط به اپلیکیشن‌های خود را می‌توانید در فرم زیر وارد نمایید تا سایر دانشجویان نیز بتوانند برآوردی از وضعیت اپلیکیشن و شانس پذیرش خود به دست آورند.
 • ثبت تمام فیلدها الزامی نیست. اما تکمیل دقیق‌تر و کامل‌تر فرم، کمک بهتر و بیشتری به سایر متقاضیان خواهد نمود.
 • فیلدهای الزامی، با علامت نارنجی مشخص شده‌اند. سایر فیلدها را درصورت عدم تمایل به ثبت، می‌توانید رها کنید.
 • نتایج مربوط به ویزا را هم می‌توانید در این‌جا ثبت نمایید.
 • لیست نتایج را می‌توانید در این‌جا مشاهده نمایید.


  -------------------------------------------

  اطلاعات مربوط به اپلیکیشن

  -------------------------------------------

  .

  .

  .

  نوع و میزان فاند

  ددلاین (۰۲/۰۲/۲۰۲۰ اگر Rolling است)

  تاریخ باخبرشدن

  نحوه باخبرشدن

  .

  ادوایزر، ارتباط قبلی با استاد، یا مصاحبه

  زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

  ----------------------------------------------------------------------

  اطلاعات مربوط به سابقه‌ی تحصیلی (غیرالزامی)

  ----------------------------------------------------------------------

  کارشناسی - محل تحصیل

  کارشناسی - رشته

  کارشناسی - معدل از ۲۰

  کارشناسی - معدل از ۴

  .

  ارشد - محل تحصیل

  ارشد - معدل از ۲۰

  ارشد - معدل از ۴

  مقاله و کتاب

  -------------------------------------------------------------------

  اطلاعات مربوط به آزمون‌های زبان (غیرالزامی)

  -------------------------------------------------------------------

  TOEFL/IETLS Overal

  Reading Score

  Listening Score

  Speaking Score

  Writing Score

  .

  GRE General - Quant

  GRE General - Verbal

  GRE General - Writing

  -----------------------

  سایر توضیحات

  -----------------------

  برای ویزا هم درخواست داده‌اید؟ ثبت نتیجه‌ی درخواست ویزا