بهشتی که با ضربان قلبم هماهنگ نیست

این متن رو وقتی نوشته بودم که فقط چند ماه مختصر از مهاجرتم گذشته بود. الان دید بهتری دارم. از این جهت که دیگه اینجا برام اون بهشتی که توی متن توصیف کردم نیست و از طرفی ضربان اینجا رو با قلبم هماهنگ کردم.


بنویس اینجا آزادی همچون نسیمی از روح و جان و اندیشه ات می گذرد.

بنویس اینجا سلامتی، عشق و شادی اساس زندگیست.
بنویس اینجا دوست داشتن و اندیشه ارزش است.

بنویس اینجا عادت می کنی همیشه لبخند بر لب داشته باشی. جواب هر نگاه تصادفی در چشمان دیگران.

بنویس اینجا تصوریست از بهشت، اما … بهشتی که ضربان قلبت با آن ناهماهنگ است.

س

امتیاز شما به این مطلب؟

1 >----------------------> 5

سامان
دانشجوی اسبق علم و صنعت، سابق شهید بهشتی و فعلی TU Eindhoven. از ابتدا تا انتها فیزیک! مقیم هلند، سرزمین لاله‌ها و بادکوبه‌ها.