نحوه محاسبه معدل (GPA) از 4

آخرین به روز رسانی در تاریخ 22 تیر 1399

به طور کلی اکثر دانشگاه ها برای پذیرش یک حداقل معدل (GPA: Grade Point Average) را در نظر می گیرند که اگر معدل دانشجو از آن مقدار کمتر باشد اصلا پرونده دانشجو مورد بررسی قرار نمی گیرد. از آنجایی که معدل در کشور ما بر مبنای 20 و در برخی کشورها بر مبنای 4 می باشد، تبدیل این معدل ها به یکدیگر در فرایند اپلای مفید خواهد بود.

“سرویس آموزش جهانی (WES)” استانداردی تهیه کرده است که می تواند تمام معدلهای موجود در سرتاسر دنیا با سیستم های آموزشی مختلف را به یک سیستم معدل یکسان معادل کرده تا با استفاده از آن دانشجویان کشورهای مختلف بتوانند واجد شرایط بودن یا نبودن خود را برای تحصیل در دانشگاههای مختلف در کشورهای مختلف تشخیص دهند.

سیستم WES  به صورت است که نمره بین 16-20 را معادل 4، بین 14-15.99 را معادل 3، بین 12تا 13.99 را معادل 2، 10-11.99 را معادل 1 و زیر ده را معادل صفر در نظر می گیرد. سپس بین نمرات جدید برای هر درس، میانگین وزن دار محاسبه می کنند.

اگر شما در پاس کردن 140 واحد کارشناسی درسی زیر 16 نداشته باشید محاسبات راحت است و معدل شما 4 از 4 خواهد شد.

حال اگر شما در 140 واحد دانشگاهی 138 واحد بیست گرفته باشید و دو واحد دیگر نمره 14، در این حالت معدل شما 4 از 4 نخواهد شد، چون نمره زیر 16 دارید. در این صورت به نمره زیر 16 شما عدد 3 تعلق می گیرد.

اگر شما همه 140 واحد را نمره 17 گرفته باشید، در سیستم ایران معدل شما 17 محاسبه خواهد شد، اما در سیستم WES معدل شما 4 از 4 محاسبه می گردد. این بدان علت است که همه نمرات شما بالای 16 هست.

به عنوان مثال فرض کنید که چهار درس با نمره های 10 ، 15، 17 و 20 با ضریب واحد 3، 2، 2 و 3 (مجموعا 10 واحد) داشته اید. برای محاسبه معدل داریم. در مورد این مثال محاسبه نمرات از 4 به ترتیب 1، 3، 4 و 4 می شود.

برای معدل داریم:

(1*3 + 3*2 + 4*2 + 4*3 ) / 10 = 2.9

بنابراین معدل این شخص 2.9 می شود.

برای دروس افتاده فرض کنید شما 140 واحد در طول کارشناسی پاس می کنید. اگر یک درس را چند بار افتاده باشید و یا مثلا دوبار یا سه بار درس را اخذ کرده و نهایتا پاس کرده باشید، لازم نیست دروس افتاده در معدل حساب شوند. در این حالت نمره این دروس از اسکیل 4 ، صفر حساب شده و در جمع نمرات نمی آیند. در جمع واحد ها هم نیازی نیست محاسبه شود.

حال فرض کنید شما یک درس سه واحدی را چهار بار افتاده باشید و بار پنجم پاس کرده اید. بخاطر چهار بار افتادن کل واحدهایی که شما اخذ کردید معادل 140+12 خواهد بود.   

بنابراین 12 واحد افتاده را کنار گذاشته و در محاسبات خود وارد نکنید. در حقیقت نهایتا درسی که پاس شده است جز مجموع واحدها و در محاسبات در نظر گرفته می شود.  

اگر شما از سایت WES  (WES_online) به صورت آنلاین میانگین را محاسبه کنید، چون نسخه آنلاین توسط سیستم انجام شده و سیستم متوجه اینکه که شما درسی را که افتادید و دوباره همان درس را پاس کرده اید نخواهد شد. بنابراین این نکته را در نظر نخواهد گرفت و این امر باعث کمتر شدن معدل شما خواهد شد.

طبق تجربیات دوستان که به صورت رسمی از WES تقاضای کارنامه از چهار و تبدیل معدل داده اند، این نکته فوق اعلام شده است و خطایی که در نسخه آنلاین رخ می دهد به صورت دستی توسط موسسه WES برطرف خواهد شد.

امتیاز شما به این مطلب؟ (از راست به چپ)
علی
دانشجوی رشته برق علاقمند به وبلاگ‌نویسی و نوشتن وقایع روزمره برای فرار از روز-مرگی!