نمونه آزمون آزمایشی تافل همراه با توضیحات مرتبط با آخرین تغییرات ETS

آخرین به روز رسانی در تاریخ 24 تیر 1399

در این مطلب به معرفی نمونه آزمایشی آزمون تافل برای هر چهار مهارت Reading/Listening/Writing/Speaking و منطبق با آخرین تغییرات اعلام‌شده از سوی ETS که توسط موسسه TST Prep آماده شده است، می‌پردازیم. همچنین به صورت خلاصه آخرین تغییرات ایجاد شده در آزمون تافل نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

مهارت Reading

تغییرات مرتبط با بخش Reading آزمون تافل در جدول زیر نشان داده شده است.

تغییرات مهارت Reading در آزمون تافل

در ویدئو زیر جهت آشنایی، یک نمونه آزمون آزمایشی TOEFL در مهارت Reading مطابق آخرین تغییرات اعلام شده از سوی ETS توسط موسسه TST Prep ارائه شده است (لینک YouTubeلینک آپارات).

جهت دانلود فایل pdf بخش Reading می‌توانید به این لینک مراجعه نمایید (برای دسترسی به فایل آزمون ابتدا بایستی به طور رایگان در سایت TST Prep ثبت نام کنید).

نمونه سوال بخش Reading

مهارت Listening

تغییرات مرتبط با بخش Listening آزمون تافل در جدول زیر نشان داده شده است.

تغییرات مهارت Listening در آزمون تافل

در ویدئو زیر جهت آشنایی، یک نمونه آزمون آزمایشی TOEFL در مهارت Listening مطابق آخرین تغییرات اعلام شده از سوی ETS توسط موسسه TST Prep ارائه شده است (لینک YouTubeلینک آپارات).

جهت دانلود فایل pdf بخش Listening می‌توانید به این لینک مراجعه نمایید (برای دسترسی به فایل آزمون ابتدا بایستی به طور رایگان در سایت TST Prep ثبت نام کنید).

نمونه سوال بخش Listening

مهارت Speaking

تغییرات مرتبط با بخش Speaking آزمون تافل در جدول زیر نشان داده شده است.

تغییرات مهارت Speaking در آزمون تافل

در ویدئو زیر جهت آشنایی، یک نمونه آزمون آزمایشی TOEFL در مهارت Speaking مطابق آخرین تغییرات اعلام شده از سوی ETS توسط موسسه TST Prep ارائه شده است (لینک YouTubeلینک آپارات).

جهت دانلود فایل pdf بخش Speaking می‌توانید به این لینک مراجعه نمایید (برای دسترسی به فایل آزمون ابتدا بایستی به طور رایگان در سایت TST Prep ثبت نام کنید).

نمونه سوال بخش Speaking

مهارت Writing

تغییرات مرتبط با بخش Writing بسیار کوچک بوده و فقط سوال مربوط به Writing کمی طولانی‌تر شده است. در ویدئو زیر جهت آشنایی، یک نمونه آزمون آزمایشی TOEFL در مهارت Writing مطابق آخرین تغییرات اعلام شده از سوی ETS توسط موسسه TST Prep ارائه شده است (لینک YouTubeلینک آپارات).

جهت دانلود فایل pdf بخش ٌWriting می‌توانید به این لینک مراجعه نمایید (جهت دسترسی به فایل آزمون ابتدا بایستی به طور رایگان در سایت TST Prep ثبت نام کنید).

نمونه سوال بخش Writing

امتیاز شما به این مطلب؟ (از راست به چپ)
احمدرضا
بیشتر مشغول انجام کارهای پشت صحنه