سایت‌های معتبر برای ارزیابی مدارک تحصیلی

آخرین به روز رسانی در تاریخ 23 تیر 1399

سایت های مختلف که برای ارزیابی مدرک، مورد تایید اکثر دانشگاه ها هستند در لینک http://www.naces.org/members.html قابل دسترسی است. نکته مهم این است که حتما ارزیابی و ارزشیابی مدارک خود را به سایتی بدهید که مورد تائید دانشگاه مقصد باشد. در این لیست موسسات ارزیابی مدرک مختلفی وجود دارند که ممکن است مورد تائید دانشگاه مقصد شما نباشند. بنابراین حتما حتما موسسات ارزیابی مورد تائید را از دانشگاه خود بپرسید.

Current Members
– A2Z Evaluations, LLC
– Academic Evaluation Services, Inc.
– Center for Applied Research, Evaluations, & Education, Inc.
– e-ValReports
– Educational Credential Evaluators, Inc.
– Educational Perspectives, nfp.
– Educational Records Evaluation Service, Inc.
– Evaluation Service, Inc.
– Foreign Academic Credential Service, Inc.
– Foundation for International Services, Inc.
– Global Credential Evaluators, Inc.
– Global Services Associates, Inc.
– International Academic Credential Evaluators, Inc.
– International Consultants of Delaware, Inc.
– International Education Research Foundation, Inc.
– Josef Silny & Associates, Inc. International Education Consultants
– SpanTran: The Evaluation Company
– Transcript Research
– World Education Services, Inc.

امتیاز شما به این مطلب؟ (از راست به چپ)
احمدرضا
بیشتر مشغول انجام کارهای پشت صحنه