راهنمای تکمیل فرم DS-160 (ویزای آمریکا) بخش دوم

آخرین به روز رسانی در تاریخ 10 اسفند 1399

راهنمای تکمیل فرم DS-160 (ویزای آمریکا) در دو بخش ارائه شده است. جهت مشاهده بخش اول راهنما به این لینک مراجعه نمایید.

بخش دوم توضیحات مرتبط با تکمیل فرم DS-160 (ویزای آمریکا) …

14- در صفحه بعد (Present Work/Education/Training Information) بایستی اطلاعات مرتبط با کار، تحصیل و دوره های مربوطه را به ترتیب تاریخ زمانی وارد نمائید (وضعیت کاری / تحصیلی کنونی شما).

– Primary Occupation: در این بخش وضعیت کنونی خود (کار، تحصیل و…) را مشخص نمایید. با توجه به نوع فیلد انتخابی (مهندس، دانشجو، کارمند و…) فیلد های خاصی باز خواهد شد که بایستی موقعیت کاری/تحصیلی کنونی خود را توضیح دهید.

– در بخش Present Employer or School Name نام کارفرما یا محل تحصیل کنونی خود را وارد نمائید. در بقیه فیلدها آدرس دقیق محل کار یا محل تحصیل خود را وارد نمائید.

– در بخش Monthly Income in Local Currency در صورتیکه کار می کنید، میانگین درآرمد ماهیانه خود در واحد پول کشور خودتان (مثلا 23000000 ریال) را بنویسید. در غیر اینصورت می توانید گزینه Do Not Apply را تیک بزنید.

– در قسمت Briefly describe your duties خلاصه ای از فعالیت (Tasks) خود در وضعیت شغل کنونی خود (زمان دانشجویی یا کار یا …) خود توضیح دهید.

سپس گزینه Next: Work/Education/Previous را کلیک کنید.

15- در صفحه بعد (Previous Work/Education/Training Information) بایستی اطلاعات مرتبط با کار قبلی، تحصیل و دوره های مربوطه را به ترتیب تاریخ زمانی وارد نمائید (وضعیت قبلی شما در پنج سال گذشته).

– Were you previously employed: در این قسمت در صورتیکه قبل از کاری که در بخش قبل مشخص کردید، در جایی دیگر در 5 سال اخیر مشغول به کار بوده اید (کارمند)، گزینه Yes را انتخاب نمائید. در این صورت فیلد های جدیدی برای شما باز خواهد شد که بایستی اطلاعات مرتبط با محل کار قبلی خود (Employer/Employment Information) از جمله نام کارفرما (Employer Name)، آدرس محل کار، عنوان شغلی (Job Title)، نام و نام خانوادگی سوپروایزر شما (Supervisor)، تاریخ شروع (Employment Date From) و پایان کار (Employment Date To) و توضیحات مختصری در خصوص فعالیت کاری که انجام می دادید (Briefly describe your duties) در بخش های مربوطه وارد نمائید.

– Have you attended any educational institutions at a secondary level or above: در این قسمت اطلاعات تحصیلی خود را به ترتیب از آخر به اول (دکتری، کارشناسی ارشد، کارشناسی، دبیرستان هر کدام در صورت وجود) وارد نمائید. در این قسمت نام و آدرس موسسه محل تحصیل (Name and Address of Institution) به همراه تاریخ شروع تحصیل (Date of Attendance From) و پایان تحصیل (Date of Attendance To) در مقطع مورد نظر را وارد نمائید. در صورتیکه مقاطع تحصیلی شما بیشتر از یک مقطع می باشد با استفاده از گزینه Add Another سایر مقاطع تحصیلی را در این قسمت وارد نمائید.

سپس گزینه Next: Work/Education/Additional را کلیک کنید.

16- در صفحه بعد (Additional Work/Education/Training Information) بایستی اطلاعات اضافی مرتبط با کار، تحصیل و دوره های آموزشی مربوطه خود را با توجه به سوالات مطرح شده، وارد نمائید (اطلاعات اضافی).

– Do you belong to a clan or tribe: آیا شما متعلق به گروه، قبیله و یا طایفه خاصی هستید؟ در صورتیکه گزینه Yes را علامت بزنید، در کادر مربوطه (Clan or Tribe Name) نام قبیله و یا طایفه مربوطه را مشخص کنید.

– Provide a List of Languages You Speak: لیست زبان هایی که می توانید صحبت کنید در این کادر وارد نمائید. در صورتیکه می خواهید زبان های بیشتری را اضافه نمائید، گزینه Add Another را کلیک کنید.

– Have you traveled to any countries/regions within the last five years: آیا شما در 5 سال گذشته به کشور خاصی سفر کرده اید؟ در صورت مثبت پاسخ بودن گزینه Yes را انتخاب کرده و نام کشور (های) که سفر کرده اید در کادر مربوطه وارد نمائید.

– Have you belonged to, contributed to, or worked for any professional, social, or charitable organization: در صورتیکه شما عضو سازمان های اجتماعی یا موسسات خیریه هستید این قسمت را علامت زده و نام سازمان یا موسسه مورد نظر را بنویسید.

– Have you ever served in the military: آیا خدمت نظام وظیفه انجام داده اید؟ در صورتیکه خدمت سربازی رفته اید گزینه Yes را کلیک کرده و در فیلدهای ایجاد شده مشخصات محل خدمت، درجه و تاریخ شروع و پایان خدمت را وارد نمائید.

سپس گزینه Next: Security and Background را کلیک کنید.

17- در صفحه بعد (Security and Background: Part 1) بایستی به سوالات امنیتی و پیشینه ای پاسخ دهید. در Security and Background بایستی به تمامی سوالات به دقت پاسخ دهید. ضروری است تمام موارد را با دقت مطالعه و مطابق شرایط خاص خود به دقت به سوالات پاسخ دهید. براساس قوانین آمریکا امکان صدور ویزا برای برخی اشخاص وجود ندارد. به طور کلی در برخی موارد پاسخ مثبت شما، شما را دریافت ویزا منع و محروم نخواهد کرد و ممکن است جهت مصاحبه های حضوری و بیشتر به کنسول گری مربوطه معرفی شوید. لطفا با دقت پاسخ دهید و در صورتیکه پاسخ یک سوال Yes بود بایستی در کادر باز شده توضیحات مربوطه را به طور کامل ارائه دهید.

سپس گزینه Next: Security and Background Part 2را کلیک کنید.

18- در صفحه بعد (Security and Background: Part 2) بایستی به بخش دوم سوالات امنیتی و پیشینه ای پاسخ دهید. در Security and Background بایستی به تمامی سوالات به دقت پاسخ دهید. ضروری است تمام موارد را با دقت مطالعه و مطابق شرایط خاص خود به دقت به سوالات پاسخ دهید. براساس قوانین آمریکا امکان صدور ویزا برای برخی اشخاص وجود ندارد. به طور کلی در برخی موارد پاسخ مثبت شما، شما را دریافت ویزا منع و محروم نخواهد کرد و ممکن است جهت مصاحبه های حضوری و بیشتر به کنسول گری مربوطه معرفی شوید. لطفا با دقت پاسخ دهید و در صورتیکه پاسخ یک سوال Yes بود بایستی در کادر باز شده توضیحات مربوطه را به طور کامل ارائه دهید.

 سپس گزینه Next: Security and Background Part 3را کلیک کنید.

19- در صفحه بعد (Security and Background: Part 3) بایستی به بخش سوم سوالات امنیتی و پیشینه ای پاسخ دهید. در Security and Background بایستی به تمامی سوالات به دقت پاسخ دهید. ضروری است تمام موارد را با دقت مطالعه و مطابق شرایط خاص خود به دقت به سوالات پاسخ دهید. براساس قوانین آمریکا امکان صدور ویزا برای برخی اشخاص وجود ندارد. به طور کلی در برخی موارد پاسخ مثبت شما، شما را دریافت ویزا منع و محروم نخواهد کرد و ممکن است جهت مصاحبه های حضوری و بیشتر به کنسول گری مربوطه معرفی شوید. لطفا با دقت پاسخ دهید و در صورتیکه پاسخ یک سوال Yes بود بایستی در کادر باز شده توضیحات مربوطه را به طور کامل ارائه دهید.

سپس گزینه Next: Security and Background Part 4را کلیک کنید.

20- در صفحه بعد (Security and Background: Part 4) بایستی به بخش چهارم سوالات امنیتی و پیشینه ای پاسخ دهید. در Security and Background بایستی به تمامی سوالات به دقت پاسخ دهید. ضروری است تمام موارد را با دقت مطالعه و مطابق شرایط خاص خود به دقت به سوالات پاسخ دهید. براساس قوانین آمریکا امکان صدور ویزا برای برخی اشخاص وجود ندارد. به طور کلی در برخی موارد پاسخ مثبت شما، شما را دریافت ویزا منع و محروم نخواهد کرد و ممکن است جهت مصاحبه های حضوری و بیشتر به کنسول گری مربوطه معرفی شوید. لطفا با دقت پاسخ دهید و در صورتیکه پاسخ یک سوال Yes بود بایستی در کادر باز شده توضیحات مربوطه را به طور کامل ارائه دهید.

سپس گزینه Next: Security and Background Part 5 را کلیک کنید.

21- در صفحه بعد (Security and Background: Part 5) بایستی به بخش پنجم سوالات امنیتی و پیشینه ای پاسخ دهید. در Security and Background بایستی به تمامی سوالات به دقت پاسخ دهید. ضروری است تمام موارد را با دقت مطالعه و مطابق شرایط خاص خود به دقت به سوالات پاسخ دهید. براساس قوانین آمریکا امکان صدور ویزا برای برخی اشخاص وجود ندارد. به طور کلی در برخی موارد پاسخ مثبت شما، شما را دریافت ویزا منع و محروم نخواهد کرد و ممکن است جهت مصاحبه های حضوری و بیشتر به کنسول گری مربوطه معرفی شوید. لطفا با دقت پاسخ دهید و در صورتیکه پاسخ یک سوال Yes بود بایستی در کادر باز شده توضیحات مربوطه را به طور کامل ارائه دهید.

سپس گزینه Next: Student/Exchange Visa را کلیک کنید.

22- در صفحه بعد (Additional Point of Contact Information) بایستی آدرس حداقل 2 نفر از کسانی که در کشور محل اقامت شما را کاملا می شناسند و ادعای شما را تائید و صحه گذاری می کنند، وارد نمائید. حتما آدرس آنها را بنویسید و از از معرفی بستگان درجه یک خودداری نمائید. توجه نمائید که آدرس صندوق پستی نیز در این مورد مورد قبول نمی باشد.

در این بخش بایستی اطلاعات کامل این افراد شامل نام، نام خانوادگی، آدرس پستی، تلفن، ایمیل و … را وارد نمائید.

سپس گزینه Next: SEVIS را کلیک کنید.

23- در صفحه بعد (SEVIS Information) بایستی اطلاعات مرتبط با SEVIS را وارد نمائید. از آنجایی که نوع ویزا را دانشجویی انتخاب کرده اید، در این قسمت باید نام دانشگاه مقصد همراه با کد SEVIS که در برگه I-20 یا DS-2019 برای شما از طرف دانشگاه ارسال شده است را وارد نمائید.

در فیلدهای مربوطه نام دانشگاه مقصد محل تحصیل، رشته مورد نظر، به همراه آدرس کامل دانشگاه را وارد نمائید.

سپس گزینه Next: Photo را کلیک کنید.

24- در صفحه بعد (Upload Photo) بایستی عکس خود را مطابق با شرایط استاندارد ارسال نمائید. به منظور ارسال عکس روی گزینه Upload Your Photo کلیک نمائید.

25- در این صفحه با توجه به استاندارد های ذکر شده در لینک http://travel.state.gov/content/visas/english/general/photos/digital-image-requirements.html و http://travel.state.gov/content/visas/english/general/photos.html عکس با ابعاد 2 در 2 اینچ (51 در 51 میلیمتر) و رزولوشن 300 پیکسل در فرمت JPEG و با حداکثر سایز 240 کیلوبایت (240 kB)، از طریق گزینه Browse، ارسال نمائید.

سپس گزینه Upload Selected Photo را کلیک کنید.

26- در این صفحه در صورتیکه عکس شما به صورت صحیح نمایش داده شده است، گزینه Next Review را کلیک نمائید.

27- در مرحله بعد در وضعیت بررسی مجدد (Review) تمامی اطلاعاتی که تکمیل نموده اید، یکبار دیگر همه اطلاعات وارد شده جهت مرور به شما نشان داده خواهد شد. اگر در وارد نمودن اطلاعات در جایی اشتباه کرده اید با استفاده از گزینه Edit آن را اصلاح نمائید. در غیر اینصورت از انتهای صفحه گزینه Next را مرحله مرحله کلیک نمائید تا به قسمت Next: Location برسید.

28- در آخرین مرحله قبل پس از کلیک روی گزینه Next: Location صفحه زیر را خواهید داشت. در این صفحه بایستی سفارت مورد نظر خود جهت مصاحبه را انتخاب نمائید. دقت کنید که برای هر سفارت بایستی یک فرم DS-160 جداگانه پر کنید. در این مرحله می توانید محل سفارت خود را با استفاده از گزینه Edit Location Information تغییر دهید. توجه کنید پس از ارسال فرم به هیچ عنوان نمی توانید محل سفارت خود جهت مصاحبه را تغییر دهید. مگر اینکه یک فرم DS-160 جدید از اول تکمیل و ارسال نمائید.

سپس گزینه Next: Sign and Submit را کلیک کنید.

توجه:

نکته: در این مرحله می توانید فایل تکمیل شده خود تا این قسمت را با استفاده از گزینه Save روی کامپیوتر و با فرمتی به صورت نمونه DEBCBB008Q0FSY.dat ذخیره نمائید. اینکار باعث می شود اگر بخواهید برای سفارت‌های آمریکا در کشورهای دیگر نیز اقدام نمائید، مجبور نخواهید بود این مراحل طولانی را از اول انجام دهید. بلکه فقط با آپلود این فایل از طریق گزینه UPLOAD AN APPLICATION در لینک https://ceac.state.gov/GenNIV/default.aspx به راحتی به صفحه آخر که انتخاب کنسولگری مربوطه می باشد هدایت شده و فقط صفحه آخر را تکمیل نمائید.

29- در صفحه بعد (Sign and Submit) تعهدنامه و موارد مربوطه را مطالعه نمائید.

– Did anyone assist you in filling out this application: در مورد این قسمت اگر در پر کردن فرم شخصی (وکیل و …) به شما کمک کرده است، گزینه Yes را علامت زده و اطلاعات آن فرد شامل نام و نام خانوادگی، آدرس، نسبت با شما و … را وارد نمائید.

در قسمت E-Signature نیز شماره پاسپورت خود را وارد نموده و به منظور ارسال فرم DS-160 گزینه Sign and Submit Application را کلیک نمائید.

30- پس از انتخاب گزینه Sign and Submit Application مجددا تعهدنامه ارسال به شما نمایش داده خواهد شد و در صورتیکه همه موارد صحیح است گزینه Next: Confirmation را کلیک نمائید.

31- در این صورت فرم DS-160 تکمیل شده زیر به شما نشان داده خواهد شد.

توجه: حتما با استفاده از گزینه های Print Application و Print Confirmation این صفحه را به صورت خروجی Pdf روی کامپیوتر خود ذخیره کنید و یا از آن پرینت بگیرید. این صفحه تائیده بایستی در روز مصاحبه همراه شما باشد.

توجه:

توجه : همچنین بهتر است با انتخاب گزینه Email Confirmation یک نسخه از این رسید را برای ایمیل خود ارسال نمائید. در اینصورت مطابق شکل زیر پس از وارد نمودن آدرس ایمیل خود گزینه Email Confirmation را کلیک نمائید تا یک نسخه از تائیده فرم DS-160 به ایمیل شما ارسال شود.

منابع مرتبط:

۱. How to fill DS-160 form online for US visa

امتیاز شما به این مطلب؟ (از راست به چپ)
علی
دانشجوی رشته برق علاقمند به وبلاگ‌نویسی و نوشتن وقایع روزمره برای فرار از روز-مرگی!