تمرین آزمون TOEFL/GRE در سایت study.com

آخرین به روز رسانی در تاریخ 23 تیر 1399

یکی از سایت هایی که خدمات آماده سازی و تمرین به منظور شرکت در آزمون تافل را ارائه می دهد، سایت https://study.com  می باشد. در این سایت در 9 بخش مجزا، مهارت های مختلف آزمون TOEFL IBT توضیح داده شده است. استفاده از این سایت برای 5 روز رایگان می باشد. 

 

-TOEFL: About the Test
-TOEFL: Reading: The Basics
-TOEFL: Reading: Advanced Reading Help
-TOEFL: Listening
-TOEFL: Speaking
-TOEFL: Writing: Grammar and Usage
-TOEFL: Writing: Essay Writing Help
-TOEFL: Writing: About the Test
-TOEFL: Vocabulary: Words & Practice

امتیاز شما به این مطلب؟ (از راست به چپ)
احمدرضا
بیشتر مشغول انجام کارهای پشت صحنه