راهنمای پرداخت SEVIS FEE-فرم I-20

آخرین به روز رسانی در تاریخ 8 اسفند 1400

قبل از اینکه شما بخواهید به عنوان Student و یا Exchange Visitor برای مصاحبه به سفارت آمریکا در یکی از کشورهای مورد نظر بروید، بایستی هزینه‌ای به نام سویس فی (SEVIS FEE) را پرداخت نمائید. در حقیقت SEVIS سیستم ذخیره و نگهداری اطلاعات (I-901 Student and Exchange Visitor Information System) دانشجویان و بازدیدکنندگان ویزای تبادلی می‌باشد. پس از ورود اطلاعات در این پایگاه داده، که بخشی از آن توسط دانشگاه قبلا وارد شده است، تمامی کنسولگری‌ها، گیت‌های ورودی در آمریکا و … به این اطلاعات دسترسی خواهند داشت. به منظور پرداخت هزینه SEVIS FEE دو گزینه پرداخت وجود دارد:

 پذیرش دانشجویی: ویزای نوع F1 و M1 به مبلغ 350 دلار
 پذیرش فرصت مطالعاتی: ویزای نوع J1 به مبلغ 220 دلار

کد تخفیف جهت پرداخت هزینه دلاری با کارت‌های اعتباری (350 یا 220 دلار)

به منظور تسهیل در روند پرداخت و با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته با گروه خدمات پرداخت دانشجویی پرشین دانشجو، شما می‌توانید با استفاده از کد PD_HTA_Embassy2022 از 30 درصد تخفیف “در کارمزد پرداخت” در پرداخت هزینه وقت سفارت و همچنین پرداخت هزینه SEVIS FEE استفاده نمایید.

نکات مهم:

– انواع دیگر ویزا مثل B1، B2 و … و همچنین سایر اعضا خانواده مانند J2، F2، M2 و … نیازی به پرداخت این هزینه ندارند.

– حداقل چهار روز قبل از حضور در سفارت این مبلغ را پرداخت نمائید.

هزینه سویس فی غیر قابل انتقال است اما می تواند بین دو دانشگاه انتقال پیدا کند.

هزینه سویس‌فی غیرقابل استرداد (Non-Refundable) است و در صورتیکه به هر دلیلی به شما ویزا تعلق نگیرد، این مبلغ بازگشت داده نخواهد شد.

مدت اعتبار هزینه سویس‌فی یکسال می‌باشد.

حتما رسید پرداخت این هزینه را پرینت گرفته و در روز مصاحبه به همراه داشته باشید.

این هزینه با هزینه اخذ وقت سفارت یا MRV Fee در سایت https://ais.usvisa-info.com متفاوت می‌باشد.

سایت مربوط به پرداخت هزینه سویس https://fmjfee.com می‌باشد.

– SEVIS FEE قابل انتقال به شخص دیگری نمی‌باشد.

– SEVIS FEE در صورت جابجایی از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر (دو دانشگاه داخل آمریکا) قابل انتقال می‌باشد.

در ادامه توضیحاتی در خصوص مراحل پرداخت هزینه SEVIS FEE ارائه شده است.

1- به منظور پرداخت هزینه سویس فی I20 به لینک https://www.fmjfee.com مراجعه نمایید و روی گزینه Pay I-901 Fee کلیک نمائید.

2- در مرحله بعد اطلاعات مرتبط با SEVIS ID، نام‌خانوادگی و تاریخ تولد خود را وارد و سپس گزینه Submit را کلیک نمائید.

3- در مرحله بعد نوع پرداخت را انتخاب نمائید. در این قسمت هدف پرداخت هزینه سویس‌فی برای I-20 برای ویزاهای نوع F1-M1 , F3-M3 می‌باشد. بدین منظور گزینه Form I-20 (F1-M1 , F3-M3) را انتخاب نمائید.

4- در این قسمت فیلدهای مرتبط با مشخصات شما نمایش داده خواهد شد. شما بایستی اطلاعات مرتبط با خود را در این قسمت وارد نموده و سپس گزینه Continue را کلیک نمائید. به عنوان مثال نمونه‌ای از اطلاعات ضروری در ذیل ارائه شده است.

Last name: MH
First name: Ahmad
Middle name: –
SEVIS Identification number: N0027138976
Address: NO 36 – …. Avenue – ….. street – Tehran – Iran
Zip Code: 0098435
Postal code: 4938425715
Gender: male
Date of Birth: November / 04 / 1992
City of Birth: Tehran
Country of Birth: Iran
Country of citizenship: Iran
School code: WAS214F00282000
Passport Number: R28347891

5- در مرحله بعد یکبار دیگر اطلاعات وارد شده به شما نمایش داده می‌شوند تا صحت اطلاعات را مجددا کنترل نمائید. در صورتیکه اطلاعات وارد شده صحیح است، به منظور پرداخت هزینه SEVIS FEE گزینه Credit Card را کلیک نمائید.

6 – در صفحه بعد اطلاعات کارت اعتباری بین المللی خود را وارد کرده و جهت پرداخت هزینه SEVIS FEE گزینه Continue را کلیک نمائید.

کد تخفیف جهت پرداخت هزینه دلاری با کارت‌های اعتباری (350 یا 220 دلار)

به منظور تسهیل در روند پرداخت و با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته با گروه خدمات پرداخت دانشجویی پرشین دانشجو، شما می‌توانید با استفاده از کد PD_HTA_Embassy2022 از 30 درصد تخفیف “در کارمزد پرداخت” در پرداخت هزینه وقت سفارت و همچنین پرداخت هزینه SEVIS FEE استفاده نمایید.

7 – در مرحله بعد یکبار دیگر اطلاعات مستر / ویزا کارت وارد شده به شما نمایش داده می‌شوند تا صحت اطلاعات کارت را مجددا کنترل نمائید. در صورتیکه اطلاعات مستر / ویزا کارت وارد شده صحیح است، به منظور پرداخت هزینه SEVIS FEE گزینهSubmit Payment را کلیک نمائید.

8 – در صورت پرداخت موفقیت‌آمیز نمونه رسید زیر به همراه شماره پیگیری پرداخت Payment Confirmation به شما نشان داده خواهد شد. صفحه رسید را روی کامپیوتر خود ذخیره نمائید.

9 – به منظور مشاهده رسید نهایی پرداخت به صورت Pdf، روی گزینه View/Print Payment Confirmation کلیک نمائید. در این صورت رسیدی همانند تصویر زیر به شما نشان داده خواهد شد.

10 – پس از پرداخت هزینه می‌توانید به منظور کنترل و بررسی وضعیت پرداخت خود و دریافت رسید به لینک https://www.fmjfee.com مراجعه کرده و روی گزینه Check Status کلیک نمائید. در این صورت تصویر زیر را خواهید داشت. به منظور بررسی وضعیت خود اطلاعات مرتبط با SEVIS ID، نام‌خانوادگی و تاریخ تولد خود را وارد و سپس گزینه Check Status/ View Payment Confirmation را کلیک نمائید.

11 – در این حالت مطابق تصویر زیر وضعیت خود را مشاهده خواهید نمود. همچنین با کلیک روی View Payment Confirmation می توانید رسید نهایی خود را مشاهده نمائید.

12 – در پایان رسیدی مشابه تصویر زیر نیز برای شما ایمیل خواهد شد.

امتیاز شما به این مطلب؟ (از راست به چپ)
احمدرضا
بیشتر مشغول انجام کارهای پشت صحنه